Piliin ang Natural para sa Dyabetis at Obesity

Paghahambing

Mabilis na Tour

Mensahe

Sample Request

"Ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa." (Revelation 22:2)

Ang ibang produkto dito ay hindi magagamit sa Canada. Pakiusap na tignan ang bawat isa. Maliban sa claims na piapayagan ng Health Canada Product Licenses 80000196, 80000364, 80000365, 80000477, 80000481, 80000504, 80000866, the Singapore Health Science Authority CDA (HSU) 40:43/01-B(V), Ang National Pharmaceutical Administration NPA (CPM) 6:06 /1 Vol 19, ang Food and Drug Administration Authority (Republic of China) 0900027995, ang Food and Drug Administration Authority (Peoples Republic of China) Import Food Hygiene Supervision at Inspection Bureau Certificate 990067, ang Food and Drug Administration Authority Approval Number J20060001, alinma’y hindi ang Eastwood Bio-Medical Research Inc., ang affiliated na kompanya, ang mga trabahador, ang mga distributors, o ang mga tauhan ay gumagawa ng claims na ang produkto na manufactured ng Eastwood Bio-Medical Research Inc ay gamot o nakaiiwas sa kahit anong sakit.

Eastwood Bio-Medical Research Inc. Unit 1130-4871 Shell Road Richmond, B.C. Canada, V6X 3Z6
Tel: 604.247.2100 or 1.888.669.4372 Email: info@eastwoodcos.com
Copyright© 2011 Eastwood Companies
87de639415
/wp-admin/options-general.php?page=emc2-popup-disclaimer%2Femc2pdc-admin.php
afc47f58b5
92
1
Accept
Decline
http://google.ca
1

Ang ibang produkto dito ay hindi magagamit sa Canada. Pakiusap na tignan ang bawat isa.

Maliban sa claims na pinapayagan ng Health Canada Product Licenses 80000196, 80000364, 80000365, 80000477, 80000481, 80000504, 80000866, Ang Singapore Health Science Authority CDA (HSU) 40:43/01-B(V), National Pharmaceutical Administration NPA (CPM) 6:06 /1 Vol 19, Food and Drug Administration Authority (Republic of China) 0900027995, Food and Drug Administration Authority (Peoples Republic of China) Import Food Hygiene Supervision at Inspection Bureau Certificate 990067, Food and Drug Administration Authority Approval Number J20060001, alinma’y hindi ang Eastwood Bio-Medical Research Inc., ang affiliated na kompanya, ang mga trabahador, ang mga distributors, o ang mga tauhan ay gumagawa ng claims na ang produkto na manufactured ng Eastwood Bio-Medical Research Inc ay gamot o nakaiiwas sa kahit anong sakit.

Accept Decline