Eleotin Comparison

 

  Pharmaceutical Drugs Ang Ibang Herbal na Produkto Traditional  Chinese Medicine Folkloric Treatments/ Alternative Treatments Eleotin®
Aksyon (Paano Ito Gumagana) Kilala

 

Maari itong gamitin kasabay ang iba pang Pharmaceutical Drugs

Hindi Kilala

 

Hindi ligtas gamiting kasabay ang iba pang pharmaceutical Drugs

Hindi Kilala

 

Hindi ligtas gamiting kasabay ang iba pang pharmaceutical Drugs

Hindi Kilala

 

Hindi ligtas gamiting kasabay ang iba pang pharmaceutical Drugs

Kilala 

 

Maari itong gamitin kasabay ang iba pang Pharmaceutical Drugs

Mahabang Epekto Wala Wala Hindi Kilala Wala Semi-permanenteng efficacy
Resulta Malubha Hindi Kilalang Panganib Medyo Ligtas Hindi Kilalang Panganib Napatunayan na Ligtas
Presyo Medyo Mura Mahal Mahal Mahal Abot-kaya hanggang sa Mahal
Quality Control Mabuti Hindi mapagkakatiwalaan Kadalasan ay hindi mapapagkatiwalaan(Agricultural chemicals & insecticide residues) Hindi mapapagkatiwalaan Mabuti
Preventative Hindi Hindi Hindi Hindi Oo
Convenience Reseta Ay kailangan Reseta ay hindi kailangan Reseta ay kailangan depende sa sitwasyon Reseta ay hindi kailangan Reseta ay hindi kailangan
Para sa Seryoso at may terminal na Dyabetis Walang Epekto Hindi Naaangkop Hindi Naaangkop Hindi Naaangkop Napaka epektibo
Pangkalahatang Pagsusulit Pangmabilisan na paggamot. Toxic at seryoso ang ibang epekto nito. Ang paglaban dito ay nabubuo. Padagdag ng padagdag ang dosis. Shotgun approach. Kadalasan ay dumedepende sa artipisyal na paraan ng pagtunaw ng pagkain para bumaba ang level ng sugar. Shotgun approach. Kadalasan ay dumedepende sa artipisyal na paraan ng pagtunaw ng pagkain para bumaba ang level ng sugar. Shotgun approach.  Kadalasan ay dumedepende sa artipisyal na paraan ng pagtunaw ng pagkain para bumaba ang level ng sugar. Pangmatagalan at ligtas na epektibo. Para sa pangkalahatang pagpapabuti ng kalusugan.

Archives

Categories

  • No categories
87de639415
/wp-admin/options-general.php?page=emc2-popup-disclaimer%2Femc2pdc-admin.php
afc47f58b5
92
1
Accept
Decline
http://google.ca
1

Ang ibang produkto dito ay hindi magagamit sa Canada. Pakiusap na tignan ang bawat isa.

Maliban sa claims na pinapayagan ng Health Canada Product Licenses 80000196, 80000364, 80000365, 80000477, 80000481, 80000504, 80000866, Ang Singapore Health Science Authority CDA (HSU) 40:43/01-B(V), National Pharmaceutical Administration NPA (CPM) 6:06 /1 Vol 19, Food and Drug Administration Authority (Republic of China) 0900027995, Food and Drug Administration Authority (Peoples Republic of China) Import Food Hygiene Supervision at Inspection Bureau Certificate 990067, Food and Drug Administration Authority Approval Number J20060001, alinma’y hindi ang Eastwood Bio-Medical Research Inc., ang affiliated na kompanya, ang mga trabahador, ang mga distributors, o ang mga tauhan ay gumagawa ng claims na ang produkto na manufactured ng Eastwood Bio-Medical Research Inc ay gamot o nakaiiwas sa kahit anong sakit.

Accept Decline