Sample Offer

Pangalan:
E-mail:*
Tirahan:
Maaari ba naming kayo tawagan upang talakayin ang inyong kalagayan?
Ang pinaka-importanteng rason kung bakit ako ay humihiling na mabigyan ng sample ay.
Comments

Ang ibang produkto dito ay hindi magagamit sa Canada. Pakiusap na tignan ang bawat isa.

Maliban sa claims na piapayagan ng Health Canada Product Licenses 80000196, 80000364, 80000365, 80000477, 80000481, 80000504, 80000866, the Singapore Health Science Authority CDA (HSU) 40:43/01-B(V), Ang National Pharmaceutical Administration NPA (CPM) 6:06 /1 Vol 19, ang Food and Drug Administration Authority (Republic of China) 0900027995, ang Food and Drug Administration Authority (Peoples Republic of China) Import Food Hygiene Supervision at Inspection Bureau Certificate 990067, ang Food and Drug Administration Authority Approval Number J20060001, alinma’y hindi ang Eastwood Bio-Medical Research Inc., ang affiliated na kompanya, ang mga trabahador, ang mga distributors, o ang mga tauhan ay gumagawa ng claims na ang produkto na manufactured ng Eastwood Bio-Medical Research Inc ay gamot o nakaiiwas sa kahit anong sakit.

Archives

Categories

  • No categories
87de639415
/wp-admin/options-general.php?page=emc2-popup-disclaimer%2Femc2pdc-admin.php
afc47f58b5
92
1
Accept
Decline
http://google.ca
1

Ang ibang produkto dito ay hindi magagamit sa Canada. Pakiusap na tignan ang bawat isa.

Maliban sa claims na pinapayagan ng Health Canada Product Licenses 80000196, 80000364, 80000365, 80000477, 80000481, 80000504, 80000866, Ang Singapore Health Science Authority CDA (HSU) 40:43/01-B(V), National Pharmaceutical Administration NPA (CPM) 6:06 /1 Vol 19, Food and Drug Administration Authority (Republic of China) 0900027995, Food and Drug Administration Authority (Peoples Republic of China) Import Food Hygiene Supervision at Inspection Bureau Certificate 990067, Food and Drug Administration Authority Approval Number J20060001, alinma’y hindi ang Eastwood Bio-Medical Research Inc., ang affiliated na kompanya, ang mga trabahador, ang mga distributors, o ang mga tauhan ay gumagawa ng claims na ang produkto na manufactured ng Eastwood Bio-Medical Research Inc ay gamot o nakaiiwas sa kahit anong sakit.

Accept Decline